image
  • by: Oudenaarde Winkelstad VZW
  • 23 Mei 2023
  • Category:

Vaderdag Reuze Tombola Wedstrijdreglement


Reglement klantenwedstrijd actie vaderdag 2023 – vzw Oudenaarde Winkelstad

Vaderdag Reuze Tombola

Vaderdag Reuze Tombola

Reglement klantenwedstrijd actie vaderdag 2023 – vzw Oudenaarde Winkelstad 

Organisator 
De wedstrijd wordt georganiseerd door Vzw Oudenaarde Winkelstad ingeschreven in KBO met ondernemingsnummer 0660.812.005 met vennootschapszetel te 9700 Oudenaarde, Tussenmuren 17. Hierna genoemd ‘organisator’. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor drukfouten op het communicatiemateriaal. 

Deelnemen 
Met uitzondering van de deelnemende handelaars kunnen alle meerderjarige personen deelnemen. Bij elke aankoop in een deelnemende zaak ontvangt de klant één tombolalotje.  

Duurtijd 
De vaderactie loopt vanaf vrijdag 9 juni 2023 om 06.00 uur tot en met zondag 11 juni 2023 om 20.00 uur 

Loting 
Voor deze actie zullen er 12 winnaars geloot worden. De winnaars worden door een onschuldige hand getrokken. De trekking van de winnende loten gebeurt op 16 juni 2023 om 11.00 uur in krantenwinkel Letterland, Beverestraat 81 te Oudenaarde 

Prijzen 

Vzw Oudenaarde Winkelstad verloot 12 waardebonnen voor een BBQ – pakket voor 4 personen ter waarde van € 50). 
De prijzen zijn door de winnaars af te halen bij krantenwinkel Letterland, Beverestraat 81 te Oudenaarde van 17 juni 2023 tot en met 15 juli 2023. De winnaar brengt het winnend tombolalotje mee bij het afhalen van de prijs. 
De winnende tombolanummers worden gepubliceerd op de website Beleefoudenaarde.be en op affiches in de deelnemende zaken 

Bijkomende bepalingen 
De prijzen die om eender welke reden niet worden uitgekeerd blijven eigendom van de organisator. Indien een deelnemer zijn prijs weigert, blijft deze ook eigendom van de organisator. De prijs kan in geen geval worden ingeruild tegen hun waarde in speciën. 

De organisator van deze wedstrijd wijst elke verantwoordelijkheid van de hand indien de wedstrijd afgelast of gewijzigd wordt door overmacht. 

Het wedstrijdreglement is beschikbaar via www.beleefoudenaarde.be 

Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht.
Over de actie of het reglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd. 

 

 

 

 

 

Beleef Oudenaarde Logo
Stad Oudenaarde Logo
Met ons team van gemotiveerde handelaars & ondernemers geloven wij steevast in de toekomst van het vernieuwde centrum. Samen met VZW Oudenaarde Winkelstad (dat alle 300 handelszaken in het centrum verenigt) zetten wij onze schouders onder de creatie van een bruisende winkelbeleving in Oudenaarde.

Volg ons op

info@beleefoudenaarde.be